Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim

 

OFERTA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

w MALBORKU

na rok szkolny 2020/2021


  DIAGNOZA CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA


  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH


  POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZA (adresy i telefony)


PEDAGOG

mgr Ewa Górska


poniedziałek

7.50  9.50

10.35 11.35

wtorek

7.50 12.50

środa

7.50 9.50

czwartek

7.50 12.55

13.40 14.35Szkolna Skrzynka Zaufania


Przy wejściu do szkoły (duży budynek) znajduje się  „skrzynka zaufania”, za pośrednictwem której każdy uczeń/rodzic/opiekun  może zgłaszać sformułowane pisemnie wnioski, uwagi  i propozycje.

„Skrzynka zaufania” zapewnia dyskrecję w sprawach osobistych, jak również daje możliwość przedyskutowania uczniowskich problemów i propozycji z dyrekcją i pracownikami szkoły. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie „skrzynki zaufania” jest psycholog i pedagog szkolny, którzy oceniają wagę i rodzaj informacji, a następnie zdają relacje dyrekcji szkoły i w porozumieniu z nią planują dalsze działania.

 

Do „skrzynki zaufania” dzieci i młodzież z naszej szkoły mogą wrzucać:

 

- listy dotyczące wszystkiego, czego nie lubią, czego się obawiają, co ich niepokoi, co chcieliby zmienić, co ich denerwuje, o czym boją się powiedzieć wprost: o kolegach, nauczycielach, o sobie,

 

- swoje pomysły, propozycje i sugestie dotyczące życia szkoły i działalności szkolnych organizacji

 

- swoje podziękowania i inne ciepłe słowa dla członków społeczności szkolnej.

 

Dzięki tej skrzynce uczniowie/rodzice/opiekunowie mają możliwość podzielić się informacjami o problemach naszej szkoły, swojej klasy czy też swoich  rówieśników, o których dorośli często nie mają pojęcia. W ten sposób dajemy szansę udzielenia pomocy wielu osobom, które doznają krzywdy, a które nie potrafią lub nie wiedzą, do kogo zwrócić się po pomoc. Dzięki listom i sygnałom wrzucanym do skrzynki możliwe jest reagowanie przez  „dorosłych” w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia uczniom niezbędnej pomocy i wsparcia. Funkcjonowanie skrzynki zakłada współpracę specjalistów i nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.

 

Skrzynka stwarza nam wszystkim perspektywę na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła  nauce i prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Ponadto inicjatywność uczniów można wykorzystać w sposób korzystny dla rozwoju każdego ucznia i szkoły.

 

Dzięki skrzynce zaufania uczniowie mogą otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, pedagoga ,nauczycieli, wychowawców i psychologa, w zależności od rodzaju zgłoszonej sprawy.