AAA
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
w Lisewie Malborskim

PZO

 

• JĘZYK POLSKI

  PZO

  metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

  kryteria oceniania różnych obszarów aktywności


• EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA •

  PZO


• WYCHOWANIE FIZYCZNE •

  PZO - VIII (dz)

  PZO

  PZO


• NAUCZANIE ZINTEGROWANE •

?

 

 

HISTORIA

WOS

  PZO


RELIGIA

Lucyna Stolz

  PZO

Beata Kaczorek

?


• JĘZYK NIEMIECKI

  kl. I - III

  kl. V - VI

 

• ZAJĘCIA TECHNICZNE

  SP


• ZESPÓŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY •

  PZO


• JĘZYK ANGIELSKI

  I-III SP

  4-8


• MUZYKA

  IV-VI SP

 

• ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

?


• PLASTYKA

?