Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim

 

• JĘZYK POLSKI

  PZO

  metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia

  kryteria oceniania różnych obszarów aktywności


• EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA •

  PZO


• WYCHOWANIE FIZYCZNE •

  PZO - VIII (dz)


• NAUCZANIE ZINTEGROWANE •

Jolanta Kaschel

  PZO

  WYMAGANIA EDUKACYJNE

Anna Rutkowska

  PZO

  WYMAGANIA EDUKACYJNE

Alicja Grunau

  PZO

  WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

HISTORIA

WOS

PLASTYKA

  PZO


RELIGIA

Lucyna Stolz


Beata Kaczorek

  PZO


• JĘZYK NIEMIECKI

  PZO

 

• BIOLOGIA

Małgorzata Włodarczyk

  PZO

 

• PRZYRODA

  PZO

 

• GEOGRAFIA

  PZO


• TECHNIKA

  PZO


• PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE •

(matematyka i fizyka)

  PZO

  PZO

 

• CHEMIA i BIOLOGIA

Izabela Szulczewska

  PZO


• JĘZYK ANGIELSKI

  I-III SP

  4-8


• MUZYKA

  IV-VI SP


• INFORMATYKA

  PZO