AAA
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
w Lisewie Malborskim

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.

pomorskie

malborski

Lichnowy

ul. 10 Marca 51

Lisewo Malborskie

82-224

55 271 21 26
55 271 21 26
zslm@wp.pl
zslm.superszkolna.pl

Maciej Dunajski
55 271 21 26
55 271 21 26
zslm@wp.pl

Mariola Kosowska
55 271 21 26

Iwona Zbrzeźna
55 271 21 26

Piotr Ostrowski
55 271 21 79
55 271 21 79

Katarzyna Maciuńska
55 271 21 79

Szkoła w Lisewie Malborskim działa od 1945r. Jako zespół funkcjonuje od 1999r. Obecnie zatrudnionych jest w niej 28 nauczycieli i 10 pracowników administracji i obsługi. Placówka posiada 15 oddziałów, w których uczy się 292 uczniów. Bezpłatnymi dowozami objętych jest 101 dzieci z Boręt i Dąbrowy.
Nasza placówka mieści się w dwóch budynkach. Główny budynek z boiskiem leży na działce o pow. 2,08 ha . Drugi budynek mieści się na działce o pow. 39 a. Znajduje się tu kuchnia, stołówka i trzy klasy nauczania zintegrowanego. Na zapleczu budynku jest niezagospodarowany teren o pow. ok.12 a, który planujemy wykorzystać na założenie i uprawę ogrodu szkolnego.