AAA
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
w Lisewie Malborskim

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

egzamin ósmoklasisty

 

Przypominamy, że:

 

·        podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty

 

·        harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty – w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)

 

·        struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakres sprawdzanych umiejętności

 

·        zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)

 

·        sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

 

·        informacje o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali, o przyborach i materiałach, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej oraz o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

 

·        przyczyny unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz procedury związane z unieważnieniem


·        informacja o istnieniu możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej


znajdują się w


INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019